UnivIS

Yi-Ting Tseng, M. Sc.

  • Organisation: Department Physik
  • Abteilung: Professur für Theoretische Physik mit dem Schwerpunkt Molekulare Materialien (Prof. Dr. Hansmann)
  • Telefonnummer: +49 9131 85-28834
  • E-Mail: yi-ting.tseng@fau.de