Navigation

Nina Pettinger

 • Organization: Institut für Physik der Kondensierten Materie
 • Abteilung: Lehrstuhl für Experimentalphysik (Prof. Dr. Maultzsch)
 • Faxnummer: 09131-85-28002
 • E-Mail: nina.pettinger@fau.de
 • Adresse:
  Staudtstraße 7, B3
  91058 Erlangen
  Raum 00.587